CÔNG TY CP SX TM DV MÃ VẠCH NAM VIỆT

CÔNG TY CP SX TM DV MÃ VẠCH NAM VIỆT

CÔNG TY CP SX TM DV MÃ VẠCH NAM VIỆT

CÔNG TY CP SX TM DV MÃ VẠCH NAM VIỆT

CÔNG TY CP SX TM DV MÃ VẠCH NAM VIỆT
CÔNG TY CP SX TM DV MÃ VẠCH NAM VIỆT
Nhãn in mã vạch
Nhãn dệt RFID
Mã sản phẩm thành phần mô tả File
Nhãn in mã vạch

Giấy, Couche, PE/PET,..

Được sản xuất dựa trên yêu cầu của khách hàng, Ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Như nhãn dán thùng, luu kho, Logistic, Siêu thị, Cửa hàng tiện lợi,..