Nhãn RFID

Nhãn RFID

Nhãn RFID

Nhãn RFID

Nhãn RFID
Nhãn RFID
Nhãn RFID
Nhãn dệt RFID
Mã sản phẩm thành phần mô tả File
NHÃN RFID

Giấy tự dính Nhựa tự dính Chip RFID

NAMVIET BARCODE đã tìm hiểu nguyên cứu và đi đên việc thành lập hệ thống dây chuyền sản xuất nhãn RFID ( Label RFID) tại Việt Nam. Việc sử dụng nhãn RFID thể hiện những ưu điểm quan trọng so với nhãn mã vạch truyền thống. Nhãn RFID cho phép đọc hàng loạt, với mức độ hiệu quả cao và không cần hiển thị vật lý, như với mã vạch. Theo cách này, các mạch RFID bên trong nhãn được bắt bởi ăng ten, giúp phát hiện sản phẩm và vị trí của nó. Tại NAMVIET BARCODE, chúng tôi sở hữu công nghệ mới nhất có sẵn để sản xuất toàn bộ quy trình, Hệ thống ghép chip RFID vào label , bế nhãn sau khi đã ghép RFID cho đến chuyển đổi và mã hóa nhãn RFID. Tất cả quá trình được thực hiện đầy đủ và kiểm soát trong công ty. Việc sử dụng nhãn RFID cho phép phát triển các ứng dụng mới giúp giảm đáng kể chi phí hoạt động của bất kỳ công ty bán lẻ nào, đồng thời mở ra các khả năng khác dọc theo chuỗi bán hàng và hậu cần. Các nhãn RFID này cho phép hàng hóa được kiểm soát mọi lúc, cung cấp khả năng theo dõi truy xuất nguồn gốc của sản phẩm một cách dễ dàng và với chi phí thấp.