Nhãn thẻ treo RFID

Nhãn thẻ treo RFID

Nhãn thẻ treo RFID

Nhãn thẻ treo RFID

Nhãn thẻ treo RFID
Nhãn thẻ treo RFID
Thẻ Treo RFID
Nhãn dệt RFID
Mã sản phẩm thành phần mô tả File
Thẻ treo RFID

Giấy Chip rfid

Nhãn thẻ RFID Hang Nhãn thẻ treo RFID có thể là trung tính hoặc tùy chỉnh. Thương hiệu hoặc logo thường được in trên mặt trước. Giữa hai lớp thẻ là mạch RFID. Mặt sau, nói chung là trung tính, được sử dụng để in lại dữ liệu biến, chẳng hạn như số sê-ri chip, mã vạch và các thông tin khác có thể có trong chip hoặc hữu ích cho người tiêu dùng. Thẻ RFID có lợi thế là chúng có thể được thêm vào bất cứ lúc nào trong quy trình sản xuất hoặc trong chuỗi hậu cần. Việc loại bỏ của họ rất đơn giản sau quá trình bán hàng, do đó tránh mọi câu hỏi hoặc nghi ngờ liên quan đến quyền riêng tư.